Informační povinnosti

19. 06. 2017
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A DOPLNĚNÍ POŘADU

19. 06. 2017
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - Bedřich Stančík

19. 06. 2017
Pravidla pro poskytování jiného plnění 2017

19. 06. 2017
Pravidla pro odměňování 2017

30. 05. 2017

aktualizce v části profil firmy www.stránek vospisek.cz
      Oprava údajů:

     zastavěné plochy 18012 m2
     ostatní plochy 14472 m2
     rozloha areálu celkem 32484 m2

       Dřevěný sklad 260 m2 již není.


23. 05. 2017
VH VOS - Pozvánka na VH 2017

23. 05. 2017
VOS - Zpráva DR

23. 05. 2017
VOS - Zpráva představenstva

23. 05. 2017
VOS -Zpráva DR ke zprávé o vztazích

23. 05. 2017
Pravidla odměňovani

23. 05. 2017
Účetní závěrka 2016

23. 05. 2017
Zpráva o vztazích