Informační povinnosti

18. 05. 2023
pozvánka na valnou hromadu 20062023
Zpráva představenstva
zpráva a stanovisko dozorčí rady
Účetní závěrka za rok 2022
návrh na rozdělení zisku za rok 2022
Pravidla odměňování od 01072023
Výroční zpráva za rok 2022
Zpráva o vztazích za rok 2022